Szanowni Państwo


Po zakończeniu audytów energetycznych przedsiębiorstw nadchodzi czas na wybranie formy finansowania planowanych inwestycji. Oferujemy Państwu pomoc w zakresie uzyskiwania finansowania w postaci:
- Białych certyfikatów,
- Programów krajowych (NFOŚiGW, lokalne WFOŚiGW),
- Programów Unijnych (Działanie 1.2),
- Oraz bardziej zaawansowanych funduszy przeznaczonych na działania B+R (dofinansowanie bezzwrotne do 80%) realizowanych we współpracy z jednostką naukową - Politechniką Warszawską.

Zapraszamy do współpracy.O NAS

Optymalizacja energetyczna budynków


Zajmujemy się optymalizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej, kompleksów biurowców, budynków mieszkalnych a także domków jednorodzinnych. Współpracujemy przy tworzeniu projektów od podstaw, działając wraz z architektami i projektantami instalacji wewnętrznych i wdrażając w życie ideę projektowania zrównoważonego. Tworzymy modele budynków istniejących i projektowanych, dokonujemy ich oceny oraz optymalizacji na podstawie przeprowadzonych symulacji ich pracy w ciągu roku z krokiem godzinowym. Pracujemy na najnowszej wersji oprogramowania DesignBuilder.

BREEAM, LEED

Opracowujemy raporty niezbędne do uzyskania punktów w certyfikacji BREEAM - Energy: ENE01 Energy Efficiency. Współpracujemy przy wykonywaniu pozostałych analiz w certyfikacji BREEAM. Opracowujemy raporty niezbędne do uzyskania punktów w certyfikacji LEED - Energy and Atmosphere: Credit 1 Optimize Energy Performance

Dobór instalacji HVAC i OZE

Określamy zapotrzebowanie budynku na ciepło, chłód i energię elektryczną, pomagamy dobrać odpowiednie źródła i ocenić ich efektywność. Dobieramy odpowiedniej wielkości urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, aby były najbardziej opłacalne ekonomicznie.

Doradztwo energetyczne


Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem energetycznym. Pomagamy dobierać odpowiednie źródła energii cieplnej i elektrycznej zarówno w budynkach jak i dla zakładów przemysłowych, samorządów i prywatnych inwestorów. Znajdziemy odpowiednią ścieżkę inwestycji, aby rezulaty były widoczne w jak najkrótszym czasie, a zyski osiągały maksimum. Dla naszych klientów dobieramy odpowiednie źródła finansowania i oceniamy ich opłacalność. Oferujemy różne warianty współpracy i zasad rozliczenia za zlecenie (formuła ESCO, Success Fee, tradycyjnie).

Audyty energetyczne, termomodernizacyjne

Wykonujemy audyty energetyczne firm, przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych o różnych profilach działalności. Od centr handlowych poprzez budynki użyteczności publicznej (urzędy miast, szkoły, hotele) po zakłady przemysłowe zajmujące się produkcją dóbr od podstaw.

Audyty efektywności energetycznej

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i opracowujemy wniosek do Prezesa URE. Zwalniamy klienta z obowiązku uiszczania opłaty wstępnej. Oferujemy współpracę na zasadach podziału zysków.

PROJEKTY

Nasze dotychczasowe doświadczenie zdobywaliśmy przede wszystkim u boku Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
z którą stale współpracujemy i wciąż realizujemy wiele projektów.

BREEAM

Nasi specjaliści brali udział w przygotowaniu opracowań analiz cieplnych ENE1 dla m.in.:
- Kompleksu handlowo-biurowego Hala Koszyki,
- Kompleksu biurowego Gdański Business Centre,
a także współpracowali przy opracowywaniu:
- Buma 5,
- Nobilis Business House,
- Polna 40,
- Proximo Flagstone Prosta,
- Vistula Business Garden,
- AIG Park, Warszawa Mokotów, Chmielna Tower,
- i inne w trakcie realizacji...

Audyt efektywności energetycznej

Dla naszych klientów przygotowywaliśmy audyty efektywności enerfetycznej oraz przeprowadzaliśmy ich przez proces sporządzenia wniosków i złożenia ich u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zarówno w konkursach jak i na zasadach nowej Ustawy o efektywności energetycznej:
- Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp.z o.o. w Kętrzynie,
- Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie,
- TMT Sp. z o.o. w Łomży,
- oraz inne...

Optymalizacja

Mieliśmy okazję współpracować przy kompleksowej optymalizacji projektów dla:
- Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie,
- Flagowego energooszczędnego domu jednorodzinnego oferowanego przez producenta materiałów budowlanych Wienerberger,
- oraz innych prywatnych inwestorów, dla których wykonywaliśmy optymalizację energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, hoteli, a także budynków użyteczności publicznej.

Audyt energetyczny

Wykonujemy audyty energetyczne w celu realizacji obowiązku opisanego w nowej Ustawie o efektywności energetycznej. Oferujemy także precyzyjne audyty energetyczne dla zakładów przemysłowych pozwalające ocenić możliwości ograniczenia zużycia energii zarówno metodami inwestycyjnymi jak i bezinwestycyjnymi, a także audyty efektywności energetycznej w celu pozyskania białych certyfikatów.
Nasi specjaliści brali udział przy realizacji audytów dla między innymi:
- SITS Sp. z o.o. Brodnica,
- TMT Sp. z o.o. Łomża,
- Centrum Handlowe STER, Szczecin,
- i inne...

Shipping

    Payments

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów

Olaff Energy Solutions

KONTAKT

OLAFF ENERGY
Olaf Dybiński
ul. Teodorowicza 4/100
02-972 Warszawa
NIP: 951-228-48-73


Telefon: +48 600 114 923
Mail: biuro@olaffenergy.pl